Kommunale tjenester

Skole


Lovund skole har om lag 80 elever fra 1. til 10. trinn.  Skolen er nylig bygd ut og renovert, med ny flerbrukshall vegg i vegg. Skolens rektor er Runar Brataas. For mer informasjon, se her.Kommunale tjenester

Lokalutvalg


Lokalutvalget er kommunens lokale politiske utvalg og høringsinstans. Lokalutvalget består av 5 medlemmer som velges i forbindelse med kommunevalget. Møtene som lokalutvalget gjennomfører er åpne for alle og annonseres med oppslag på butikken. Lokalutvalgets leder er Lena Eliassen.

Barnehage


Lovund barnehage har i dag 54 plasser. Barnehagen har i 2018 vært gjennom nok en utbygging. Styrer i barnehagen er Hild Thomassen. Se Lurøy kommune sin hjemmeside for mer informasjon, her.

Lege


Lovund har legedag på mandag og onsdag. Time kan bestilles på tlf 750 91 585 innenfor angitt telefontid, men det kan også bestilles time via nett eller SMS. Ytterligere informasjon gis på Lurøy kommune sin hjemmeside. Den finner du her

Det er døgnkontinuerlig legevakt i Lurøy. For alle henvendelser, som ikke trenger umiddelbar medisinsk hjelp, skal legevakt eller fastlege kontaktes. Telefonnummer legevakt: 116117.

Legevakten er lokalisert der vakthavende lege bor.


Ved fare for liv eller helse kan verdifull tid gå tapt desom innringer må gjennom legevakt, før ambulanse blir sendt ut. Derfor, ved fare for liv eller helse, eller mistanke om fare for liv eller helse: RING 113

Tannlege, fysioterapeut og helsesøster


Det er ikke tannlege på Lovund. Barna tilkalles av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for kontroll på Onøy. Onøy betjenes av tannleger fra Nesna. Det er mulig også for voksne å få time her, men barna prioriteres. Det er private tannleger som praktiserer på Mo i Rana og i Sandnessjøen.


Lurøy kommune har avtale med Moheia Fysikalske institutt om fysioterapi. Fysioterapautene kommer til Lovund ukentlig. Lurøy kommune har egen helsesøster som kommer ukentlig til Lovund.

Omsorgstjenester


Lurøy kommune yter hjemmebaserte omsorgstjenester i tillegg til at de har fem omsorgsleiligheter på Lovund helsetun. Helsetunet huser omsorgsleiligheter, kontorer til lege, fysioterapeut og helsesøster. Helsetunet ligger ved Hundtjønna, like overfor fergekaia.

Bibliotek


Ved skolen finnes det et lite bibliotek som har åpent to ettermidager i uken (mandag og torsdag) Biblioteket har et begrenset utvalg av bøker, men kan skaffe de bøker som ønskes lånt. Biblioteket har også en datamaskin til offentlig bruk.

Nav

Spørsmål vedrørende arbeidsformidling, samt sosiale tjenester og ytelser, håndteres av Nav.

Nav har kontorer på Onøy. For mer informasjon, se her.

Lurøy kommune

Lurøy kommune med sin beliggenhet rett sør for polarsirkelen, er en typisk øykommune med ikke mindre enn 1372 større og små øyer. De knapt 1900 innbyggerne i kommunen fordeler seg på øyer og fastland. Lovund med sine 500 innbyggere ligger i Lurøy kommune. Områdets vekslende Helgelandsnatur byr på unike muligheter for rekreasjon og utfoldelse. Flere av våre fjellformasjoner er å betrakte som rene skulpturer og godt kjent fra historien om sagnfjellene her nord. For mer informasjon se Lurøy kommune sine nettsider, her.

Lovund info

8764 Lovund


anders@kystinkubatoren.no
Følg oss på "Det skjer på Lovund"