Jobbmuligheter

Atlantic Styro produserer emballasje til oppdrettslaksen fra Lovund. De fleste av de 11 ansatte har fagbrev innenfor kjemisk-teknisk industri eller produksjonstekniske fag, i tillegg til administrativt ansatte. Kontaktperson: Daglig leder Lorents Pettersen, e-post: lorents@atlanticstyro.no.

Jobbmuligheter

Nova Sea er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks, og en hjørnesteinsbedrift i Lurøy kommune. Selskapet har oppdrettsanlegg langs hele Helgelandskysten, og ca. 250 ansatte. Om lag 120 av de ansatte jobber på Lovund. Her har bedriften industrianlegg, administrasjon og salgsavdeling. På oppdrettsanleggene jobber det operatører og fagoperatører innen akvakultur, driftsledere, teknisk personell, operatører for fôringssentraler og automasjonsteknikere. Følgende stillingstyper har Lovund som arbeidssted:


Industrianlegg (slakte-, pakke- og filetlinje): Operatører på slaktelinja, mange av dem har fagbrev i sjømatfaget, logistikkmedarbeidere, laboratoriemedarbeidere, IT-ansvarlig, kantinepersonell, renholdere, mellomledere og fabrikksjef.

Teknisk avdeling: Teknisk leder, teknisk ansvarlig, industrimekanikere, automasjonselektrikere, automasjonsteknikere, elektrikere, kjølemaskinist, teknisk assistent og ansvarlig for innkjøp og oppfølging av varelager.

Salgsavdeling: Selgere og kontorstøtte


Administrasjonen: Daglig leder, produksjonsleder sjø, fagansvarlige sjøproduksjon, fagansvarlig for miljø og lokaliteter, HR-leder, HR-rådgivere innenfor HMS og personal, administrasjonssekretær, økonomisjef, regnskapssjef, kontrollere, regnskapskonsulenter, lønn- og regnskapsmedarbeidere, plan og logistikkleder og -medarbeidere.

Kvalitetsavdeling: Kvalitetsleder, kvalitetsansvarlig for industri, kvalitetskoordinator og fagansvarlig kvalitet og biologi.

For mer informasjon, se www.novasea.no.


Aquarius er en prosessbedrift som bearbeider biprodukter fra hvitfisk og pelagisk fisk. Bedriften har 16 ansatte. I produksjonen jobber det personer med teknisk og prosessteknisk kompetanse. I administrasjonen finnes det kompetanse innenfor kvalitet, laboratoriedrift, logistikk, salg, økonomi og ledelse.

Kontaktperson: Daglig leder Runar Fjellgaard, e-post: runar@aqas.no.

Lovundlaks driver med lakseoppdrett i Lurøy kommune. Selskapet har 14 ansatte, og 7 av dem har Lovund som arbeidssted. De fleste ansatte er røktere med fagbrev innen akvakultur. I tillegg ansetter bedriften teknisk og administrativt personale, med kompetanse innenfor produksjonsstyring, biologi og økonomi. Kontaktperson: Daglig leder Jacob Meland, jacob@lovundlaks.no.

Nordland Rensefisk driver med landbasert oppdrett av rognkjeks. Bedriften har 8 fast ansatte, som hovedsakelig jobber med røkting av fisken. Kontaktperson: Daglig leder Lars Jørgen Ulvan, e-post: nordlandrensefisk@gmail.com.

Lurøy kommune sysselsetter om lag førti årsverk på Lovund. Dette fordeler seg på blant annet lærere, assistenter, rektor, inspektør, renholdere, styrer i barnehage, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, lege, avdelingsleder, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, vernepleier, helsesøster, helsefagarbeidere, miljøterapeut, støttekontakter, vedlikeholdsarbeidere, brannkonstabler og musikkskolelærer. I tillegg er det mulig å dagpendle mellom Lovund og rådhuset på Onøya, hvor de fleste av de kommunale administrasjonsstillingene, samt øvrige offentlige stillinger, har kontorsted. Kontaktpersoner: Oppvekstsjef Janne Sommerseth tlf. 750 91 541/e-post: janne.sommerseth@luroy.kommune.no, leder for helse, sosial og omsorg Ingrid Fagerli: tlf. 750 91 592/e-post: ingrid.fagerli@luroy.kommune.no og teknisk sjef/brannsjef Atle Henriksen, tlf. 750 91 600 e-post: atle.henriksen@luroy.kommune.no. Se også kommunens nettside: www.luroy.kommune.no.

Lovund Bedrifts-Service (LBS) er en anleggs- og maskinentreprenør på Lovund. Arbeidsstokken på 14 personer består av maskinførere, betongarbeidere, forskalingssnekkere, tømrere, rørlegger, samt øvrig teknisk og administrativt personell. Mer informasjon finnes her

Lurøy Bygg er et entreprenør- og byggmesterfirma i Lurøy kommune. Selskapet sysselsetter tretten årsverk, hvorav fem har Lovund som arbeidssted. De ansatte er tømrere og byggingeniør. Kontaktpersoner:

Daglig leder Ole Kristian Johannesen, tlf.: 991 01 148/e-post: ole@luroybygg.no og

prosjektleder Lovund, Tommy Rikstad tlf.: 41459787/e-post: tommy@luroybygg.no.

Lurøy byggevare drifter to byggevarebutikker i Lurøy, som er tilknyttet Byggmakker-kjeden. Den ene butikken ligger på Onøy med seks årsverk, og den andre ligger på Lovund med to årsverk. De ansatte jobber med salg av et bredt spekter av byggevarer, kunde- og leverandøroppfølging, lagerstyring, økonomioppfølging og administrasjon. Kontaktperson: Daglig leder Gudmund Sørensen, e-post: gudmund@luroybygg.no.

Elektro Helgeland er et elektrikerfirma med sju ansatte i Lurøy, hvorav to av dem på Lovund. På grunn av økende oppdragsmengde, spesielt på Lovund, er bedriften interessert i å styrke staben med flere elektromontører som har Lovund som arbeidssted. Kontaktperson: Daglig leder Per-Asle Pedersen, tlf. 908 52 965/e-post: per.asle.pedersen@elektro.no.

Lovund Hotell er et helårsåpent hotell med restaurant. Bedriften sysselsetter 16 årsverk, og de ansatte har hotell- og restaurantfaglig kompetanse. Kontaktperson: Daglig leder Sivert Olaisen, e-post: post@lovund.no.

Boreal er et allsidig transportselskap med 2700 ansatte i Norge, hvorav 450 av dem sørger for persontransport med hurtigbåt, ferge og buss på Helgeland. Det er mulig å kombinere å ha Lovund som bosted, og jobbe på f.eks. hurtigbåten eller fergene som trafikkerer i Lurøy-bassenget. Her trengs det navigatører, motormenn, motorpassere, maskinsjefer, matroser, styrmenn og restaurasjonsansatte. Selskapet tar også opp lærlinger og kadetter. Mer informasjon: www.boreal.no.

I tillegg til de eksisterende arbeidsplassene som er nevnt her, er det også gode muligheter for å skape sin egen arbeidsplass på Lovund. Kystinkubatoren er et selskap på Lovund som jobber for å legge til rette for nyetableringer og knoppskyting i næringslivet. Bedriften har særlig fokus på utvikling innenfor fiskeri- og havbruksnæringa, men gründere innenfor andre bransjer er også velkomne til å ta kontakt. Kystinkubatoren har tre ansatte. Kontaktperson: Daglig leder Siw Moxness, e-post: siw@kystinkubatoren.no. Se også www.kystinkubatoren.no.

Lovund info

8764 Lovund


anders@kystinkubatoren.no
Følg oss på "Det skjer på Lovund"