Tur og natur

Tur og natur

En stor fordel med å bo på Lovund,  er at vi bor så tett på naturen. Det er bare å ta på seg skoene og gå noen meter, så er man ute i det fri. I marka er det en rekke stier der de aller fleste er merket. Det er muligheter for lange og korte turer.

Det er satt opp to grillhytter, en på Risneset, sør på øya, og en i Hestvika, nord på øya. Grillhyttene er populære turmål, og er i passe avstand, også for mindre barn. Forlat gjerne grillhytten i den stand som du selv ønsker å finne den. Ta med deg søppel.


Den Norske Turistforening har merket en turløype opp på fjellet. Dette er en krevende tur som fort tar rundt 4-5 timer.

En tur rundt hele øya til fots er en annen flott og spektakulær tur, med både krevende og mindre krevende partier.


Lundeurda er også et populært turmål. Respekter Lundeurda sin status som vernet i hekketiden til lunden, fra 1. april til midten av august.


Det er lov til å campe på Lovund, med unntak av Lundeurda. Husk at det er båndtvang for hund hele året langs det offentlige veinettet på Lovund, i tilknytning til boligområder og handleområde, på anlegg for lek, sport og rekreasjon, på kirkegården, samt i områder hvor sau går på beite. Les mer om dette her.


Lovund ligger midt i skjærgården på Helgeland, og det er gode muligheter for å nyte sjøen. I tillegg er det fantastiske muligheter for et innholdsrikt båtliv, fiske og andre sjøaktiviteter.


Lovund Hotell har utarbeidet et kart over aktuelle ruter og beskrivelse av flere turer. Kartet kan får ved henvendelse på hotellet. Spør også lokale om ruter, stier og værforhold. Været skrifter fort ute i havgapet, så det er viktig å ta nødvendige hensyn til det.

Lovund info

8764 Lovund


anders@kystinkubatoren.no
Følg oss på "Det skjer på Lovund"