Fritid

Fritid på Lovund

Fritid

Lovund er et lite samfunn som er avhengig av ildsjeler som byr på seg selv for å bidra til økt trivsel. Dersom du som tilflytter til Lovund har en hobby som du vil dele med andre, eller det er eksisterende aktiviteter som du vil delta på, enten som deltaker eller som for eksempel trener eller initiativtaker, er dette veldig populært eller ønskelig. Ta gjerne kontakt med de ulike organisasjonene.

Lovund flerbrukshall


Lovund flerbrukshall åpnet høsten 2014. Flerbrukshallen er et resultat av et storstilt dugnadsarbeid fra mange kanter, der Lurøy kommune,  privatpersoner og næringsliv på Lovund ga solide bidrag til realiseringen av hallen.

I hallens første etasje finner du en stor aktivitetshall med scene, skolekjøkken og garderober. I andre etasje holder Lovund treningssenter og Lovund ungdomsklubb til.

Hallen leies ut til ulike organisasjoner. De største brukerne er Lovund skole, Lovund treningssenter, Lovund ungdoms- og idrettslag og Lovund ungdomsklubb.

Lovund ungdoms - og idrettslag


Lovund ungdoms - og idrettslag (LUIL) ble stiftet på 60-tallet, og drives på dugnad. Laget har et særskilt ansvar for idrett og aktiviteter for barn, unge og voksne. LUIL arrangerer fotballtreninger og turneringer, barnegym, allidrett, volleyball, sirkeltrening for voksne og aktiviteter gjennom sjøsportgruppen, slik som jolleseiling og kajakk. LUIL eier et forsamlingshus i Vassvika med en flott fotballbane som brukes når været tillater det. I tillegg arrangeres det også rundt fire offentlige fester i året her. LUIL henter sine inntekter gjennom medlemskontingenter, basarer, fester og utleie. Mer informasjon finner du her.

Lovund treningssenter


Lovund treningssenter har nye lokaler i Lovund flerbrukshall i 2. etasje. Senteret drives på dugnad, og får økonomisk støtte fra næringslivet på Lovund. Treningssenteret er utstyrt med moderne treningsapparater. Det kreves et eget medlemskap for å benytte seg av dette tilbudet. Etter innmelding mottas en nøkkelbrikle for bruk av senteret som er ubemannet. Mer informasjon finner du her.

Lovund Squashklubb

Lovund Squashklubb ble etablert etter at squashhallen sto klar i 2001. Squashhallen er lokalisert i tilknytting til Lovund Hotell, som også står for driften av hallen. Som medlem i squashklubben trener du gratis. Uten medlemskap koster det kr 50,- for 30 min spill. Klubben har ukentlige treninger for barn i alderen 8-15 år. Mer informasjon finner du her.

Lovund skolemusikk

Lovund skolemusikk er ikke i drift i skrivende stund. Det finnes derimot flere glade musikanter på Lovund. Ønsker du å drive med musikk eller korps, er foreningen klar til å blåses liv i. 

Lovund kulturforening

Lovund kulturforening ble startet i 2013, og har som formål å fremme kulturtilbud og kulturelle aktiviteter på Lovund. Kontaktperson i kulturforeningen er Aino Olaisen.

Lovund kvinne- og familielag

Norges kvinne- og familieforbund er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som arbeider med kvinne- og familiepolitiske spørsmål. På Lovund har foreningen 11 medlemmer. Kontaktpersonen er Rita Olsen.

Lovund ungdomsklubb

Lovund ungomsklubb er en ny klubb på Lovund. Klubben holder til i andre etasje i flerbrukshallen. Klubben har biljard, airhockey, ulike spill, kjøkken og disko. Klubben er en møteplass for barn og ungdom fra 5. til 10. klasse. For mer informasjon, se her.

Lovund kirke

Lovund kirke er bygd av og eies av menigheten på Lovund. Det arrangeres 12 faste gudstjenester i året. Noen ganger arrangeres det også konserter i kirken. For mer informasjon, se her.

Lovund frikirke

Frikirken er et evangelisk luthersk kirkesamfunn som ble etablert på Lovund for over hundre år siden. Kirkebygget finnes på høyden bak barnehagen. Her er det jevnlige gudstjenester og andre aktiviteter. Det er søndagsskole for barn fra 4 år og oppover.  Aktivitetene annonseres ved oppslag på butikk og post, og i halvårsplan i frikirkens menighetsblad.

Svømmebassenget

Svømmebassenget ligger i tilknytning til Lovund skole. Bassenget er 12,5m langt, og det finnes også et lite plaskebasseng for de minste barna. Bassenget holdes åpent fra ca oktober til mars, og brukes på dagtid av skolen og barnehagen. Det holdes også åpent for allmenheten enkelte kvelder i uken. Det henges opp oppslag i butikken om åpningstider.  Det er gratis å bruke svømmehallen, men som en gjenytelse må bygdas folk stille som badevakter. For mer informasjon, se her.

Kystkultursenteret

Kystkultursenteret holder til på Bryggodden, 100 meter fra hurtigbåtkaia. Lokalene var opprinnelig et fiskemottak med en lang og innholdsrik historie. Utstillinger av hus, arbeid, fugl, fiske og fangst og dets betydning for ytre Helgeland illustreres gjennom flotte utstillinger som til dels er laget på dugnad. Norges største samling av malerier malt av Helgelands-kunstere finnes også på Kystkultusenteret. Senteret holder åpent i sommermånedene og ellers ved spesielle anledninger.

Kor i Havet

Kor i Havet er et blandakor med ca 20 sangglade medlemmer. Koret har faste øvelser på onsdagskveldene. Koret ønsker alltid nye medlemmer velkommen. For mer informasjon, se her.

Bygdekino

Bygdekino viser nye dagsaktuelle filmer i Lovund flerbrukshall 10-13 ganger i året. Det henges opp oppslag om kommende visninger på butikke, samt annonsering på Facebook-gruppen "Det skjer på Lovund".

Lovund båtforening

Sør for fergeleiet ligger småbåthavnen. Her er det mulig å leie båtplass. Det er plass til både seilbåt og motorbåt opptil 40 fot. Lovund båtforening har et servicebygg på moloen med kjøkken, bad og vaskerom. Som medlem får du fri tilgang til slippen i havna. For mer informasjon, se her.

Lovund info

8764 Lovund


anders@kystinkubatoren.no
Følg oss på "Det skjer på Lovund"