Bo på Lovund

Bo på Lovund

Lovund ligger i Lurøy kommune på Helgelandskysten

Flyttemelding

Ved flytting innen Norge, også innad på Lovund, skal man sende flyttemelding innen 8 dager. Ved å melde flytting til Lovund kan man stemme ved kommunevalget i Lurøy kommune, og man skatter da til kommunen man får offentlige ytelser fra.

For bedriftene her på Lovund er det av stor viktighet at våre arbeidstakere er folkeregistrert på Lovund. Folketallet er et viktig argument for fellesgoder og dokumentasjon av vekst.

Leiemuligheter

Det finnes flere leiemuligheter på Lovund. Lurøy kommune har 12 utleieenheter, mens private aktører disponerer i overkant av 90 utleieenheter. Den største private aktøren er Hamnholmvalen Eiendom og daglig leder for selskapet er

Inge Karoliussen.

Strøm, internett og TV

Netteier for strøm på Lovund er Nordlandsnett. Internett og TV kan leveres fra Utnett, som er en lokal leverandør, og Signal Bredbånd. Telenor kan også levere internett.

Renovasjon

Helgeland Avfallsforedling (HAF) besørger renovasjon på Lovund. Dunker for restavfall, matavfall (grønnpose), plastemballasje(blåpose) tømmes hver tirsdag. Poser får du gratis på butikken. Det finnes mulighet for å kaste papp og papir, glass og metall, samt levere klær til Fretex, ved kommunens branngarasje ved moloen over til Naustholmen. På samme plass er det tilbud om å kvitte seg med spesialavfall og større menger avfall til en mobil gjenbruksstasjon. Tømmekalender for denne er gitt på HAF sin hjemmeside, se her.

Post, frakt og gods

Posten ankommer Lovund 5 dager i uken med fergen ved lunsjtid. Postboksene ligger i Sentrumsgården, som er bygget rett ovenfor butikken. Det er Post i Butikk på Lovund. Hvis du trenger postboks, så kontakter du butikken, og så ordner de det for deg. Henting av pakker skjer også på butikken.


Godsbil fra Tonnesbilan eller Nesnaterminalen kommer til Lovund på onsdager og fredager. De har med seg større gods. Dersom du skal bestille noe større, f. eks. møbler, vil dette som regel bli levert med godsbiler. Kontakt Tonnesbilan for mer informasjon, se her.


Mindre gods fra Sandnessjøen (medisin, blomster, kaker osv) leveres med hurtigbåten MS Helgeland som kommer til Lovund kl 1825 (mandag-lørdag). Møt opp på kaia når båten kommer for å få varen utlevert av ekspeditøren. 

Lovund info

8764 Lovund


anders@kystinkubatoren.no
Følg oss på "Det skjer på Lovund"